بازگشت

مویز سرخ سلامستان

بسته نیم کیلویی

قیمت: 19,000 تومان
  • مویز سرخ 
  • پرخاصیت و مقوی
  • صفرا بر
  • صبح ناشتا 21 عدد آن حافظه را زیاد می کند
  • گرمای بدن رو پایین می آورد.
  • تمیز و پاک شده
  • بسته نیم کیلویی

ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط