بازگشت

کره گاو محلی سلامستان

خوش رنگ و محلی- بسته نیم کیلویی

قیمت: 38,000 تومان
  • کره زد گاوی
  • تهیه شده از ماست گاو جنگلی
  • بدون نگه دارند
  • تازه
  • جایگزین مناسب برای کره های مضر

ثبت نظر و امتیاز