نان بربری سالم سلامستان(برای اولین بار)

گرم و تازه - بسته 3 تایی

  • آرد گندم دیم
  • آرد با سبوس کامل
  • استفاده از نمک دریا
  • بدون هیچ ماده افزودنی
  • بدون استفاده از جوش شیرین
  • خیلی نرم و خوشمزه است
  • وزن چانه 400گرم

ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط